Waarom komt Spanje in ons volkslied voor?

In het eerste couplet van het Wilhelmus wordt Hispanje genoemd en in het 10e couplet de Spanjaards.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Blijkbaar heeft Nederland dus een soort van relatie met Spanje vanuit de geschiedenis, want andere landen worden niet genoemd. Buiten Israël, maar dat heeft meer met de geschiedenis van Saul en David te maken, uit de Bijbel. Dit gaan we eens uitzoeken!

Je moet weten dat het volkslied eigenlijk door Willem van Oranje zelf uitgesproken is. Of dat ook echt zo geweest is daar is geen bewijs voor. Dus Willem van Oranje “zegt” dus eigenlijk dat hij de koning van Hispanje eert. En dat klopt, hij kon goed opschieten met Karel V. Karel V was Heer van Nederland en toen hij aftrad werd zijn zoon Filip II Heer van Nederland. Later werd hij koning van Spanje en werd Willem van Nassau aangesteld als stadhouder. Willem was een belangrijke raadgever van Karel V en Filip II. Toen Filip naar Spanje vertrok werd Margaretha van Parma de landvoogdes, dat betekend dat Filip nog wel de macht had. Karel V en Filip wilden een Rooms Katholiek rijk en noemden protestanten “ketters”. De ketters werden dan ook vervolgd en Willem was het daar niet mee eens. Hij vond dat iedereen het recht had om zijn eigen geloof uit te oefenen. Margaretha stemt, nadat er een smeekschrift wordt ingediend, er in toe dat de vervolgingen op de ketters moeten stoppen. Als de geuzen in opstand komen tegen de armoede vlucht Willem naar Duitsland. Alva wordt aangesteld als landvoogd en Margaretha wordt afgezet omdat ze het niet goed doet! Er ontstaat een oorlog tussen Alva en Fillips II aan de ene kant, en Willem aan de andere kant.

Willem wint voor een groot deel, maar wordt door Filip II vogelvrij verklaard. Hij mag dus vermoord worden zonder dat diegene er voor gestraft wordt. Willem wordt dan ook op 10 juli 1584 vermoord door Balthasar Gerards in Delft.

We kunnen dus concluderen dat Willem van Nassau goed op kon schieten met Karel V en daar naar verwijst in het volkslied. Willem kon in het begin ook wel goed opschieten met Filip II, maar dat veranderde later! Willem heeft er voor gezorgd dat Nederland een protestants land is, want als het aan Karel en Filip had gelegen was Nederland Rooms Katholiek geweest. Dat hebben ze uiteindelijk in Spanje bewerkstelligd, want Spanje is een Rooms Katholiek land.

Van vrienden werden Filip II en Willem vijanden, vanwege hun geloof. Willem vocht voor zijn Vaderland. Maar wel grappig dat er dus toch een band is, al vanouds, tussen Nederland en Spanje!