De koopkracht van de Spanjaarden

Algemene feiten wat betreft de koopkracht van de Spanjaarden

Als je naar de salarissen kijkt in 1996 en in 2016 dan zijn de salarissen met 5% gegroeid. Vanaf die tijd, in 2017 en 2018 zijn ze gelijk gebleven. Maar als je naar de prijzen in de winkel kijkt en naar de rekeningen zijn die wel toegenomen. De boodschappen werden 5% duurder, het water 10% en de elektriciteit, brandstoffen en gas is zelfs gestegen met 30%. De Spanjaarden betalen 21% BTW op elektriciteit en dat is hoog vergeleken met andere landen. De koopkracht van de Spanjaarden is dus flink achteruit gegaan.

Is Spanje rijk of arm?

Spanje heeft een BBP (bruto binnenlands product) van 8,5% van de EU. Dat is hoger dan Nederland (4,4%) en België (2,5%), maar lager dan Duitsland (19,9%), Frankrijk (13,5%) en Engeland (13,9%). Als je naar de BBP kijkt dan staat Spanje op de zesde plaats. Dat is niet slecht! Maar als je kijkt naar de IMF (Internationaal Monetair Fonds), die kijkt naar de koopkracht op basis van inkomen, dan staat Spanje op de 34ste plaats. Nederlands staat overigens op de 15de plaats op deze lijst, voor de nieuwsgierigen onder ons.

Volgens de Spaanse belastingdienst heeft 67,7% van de Spanjaarden een vermogen tussen de 300.00 en 1,5 miljoen euro, dat geldt voor het hele bezit. Ook is er een groep van bijna 6000 Spanjaarden die een bezit hebben van 6 tot 30 miljoen euro. Met 549 echt rijke Spanjaarden die meer hebben dan 30 miljoen euro.

Dat betekend dat zo’n 28% van de Spanjaarden op de grens van armoede leven. Het verschil tussen arm en rijk is helaas het hoogst in Spanje. Het doorgaande salaris van de Spanjaard komt op nog geen 1000 euro per maand. Dertien procent van de Spanjaarden verdiend onvoldoende om er van te kunnen leven. Dat is best een flink aantal! In de EU staan ze met dit percentage onder Roemenië en Griekenland.

De economie van Spanje

Voor de crisis groeide de Spaanse economie vooral door de vastgoed en het toerisme. Nadat ze bij de EU kwamen kregen ze subsidies en dat was met name voordelig voor de infrastructuur. Tijdens de crisis stortte de vastgoed markt in en dat betekende een groot probleem voor Spanje. De banken hebben steun gekregen en de huizenmarkt wordt weer op gang gebracht door de prijzen te verlagen. Dus grijp nu je kans als je een huis in Spanje wilt kopen!

Na de crisis is Spanje er gelukkig weer een beetje bovenop. Daar hebben vooral de ondernemers wat van gemerkt, maar de werknemers niet zozeer. De inkomens vanuit arbeid is verschoven naar inkomen uit kapitaal sinds de crisis. De ondernemers doen het goed, maar de arbeiders hebben een hoger salaris nodig. De ongelijkheid in Spanje is helaas enorm groot. De inwoners van Spanje zouden veel baat hebben bij een hoger salaris, maar daar zijn de ondernemers het niet mee eens natuurlijk. Of ze zijn het er wel mee eens dat het een feit is, maar ze zijn er niet bij gebaat!