Stierenvechten: de meningen verschillen daarover nogal!

Wat is stierenvechten?

Stierenvechten gebeurd in een arena, een speciale stierenvechten arena. Het stierenvechten bestaat uit 3 “gebeurtenissen”. Eerst wordt de stier de arena ingelaten en wordt uitgedaagd door de matador en zijn assistenten. Zo kan het publiek zien of de stier krachtig en moedig genoeg is en of de stier goed bevonden wordt. Zo niet dan wordt er een andere stier binnengelaten en begint dit ritueel weer opnieuw. Het tweede deel van het stierenvechten wordt de banderillero of de assistenten van de matador aan het werk gezet om de stier uit te putten. Ze gebruiken banderillas (gekleurde stokken met weerhaken aan het einde) om de stier uit te dagen en uit te putten. Zij kunnen precies op het juiste moment de stokken in de nek van de stier steken zonder zelf gewond te raken. En dan komt de finale, de ontmoeting van de stier met de matador. De matador daagt de stier uit door middel van een rode cape. Dit gebeurd door middel van sierlijke bewegingen en het publiek bepaald of de matador moedig en sierlijk genoeg is. Na de stier een beetje uitgedaagd te hebben komt de doodssteek. De matador steekt zijn zwaard tussen de schouderbladen van de stier en als hij dit juist doet dan is de stier gelijk dood. Helaas duurt dit meestal even.

Het publiek bepaald of ze tevreden zijn en de president kan zelfs een beloning geven aan de matador in de vorm van 1 of zelfs 2 oren van de stier. In zeldzame gevallen krijgen ze zelfs de staart, maar dan loopt het meestal niet zo goed af met de matador!

Voorbereidingen op het stierenvechten

De stier wordt voor het stierenvechten al flink afgepeigerd. Hij krijgt zout water te drinken zodat hij diarree krijgt en dat zwakt hem af. Hij wordt geslagen met zandzakken op zijn nieren, zodat er bloeduitstortingen op de nieren komen. Hij krijgt drugs toegediend en als hij daardoor te mak wordt dan krijgen zijn testikels wat elektrische schokken te verdragen. Zijn ogen worden ingesmeerd met prikkende glycerine en voordat hij de arena ingaat wordt hij in een hok gezet met een schuine bodem waardoor hij de hele tijd omhoog krabbelt en recht probeert te staan. Daardoor raakt hij uitgeput.

Ik had het eerder al over stieren die niet goed bevonden worden door het publiek. Deze stieren worden ingezet tijdens dorpsfeesten. Daar zijn ze slechter af, want hier worden ze dood gepest en getreiterd. Er worden pijltjes naar ze gegooid, of ze worden in de brand gestoken en ga zo maar door.

Weetjes over stierenvechten

De bakermat van het stierenvechten ligt in Andalusië, en dan vooral in Sevilla. In het seizoen van maart tot oktober kon je wekelijks een stierengevecht bijwonen in Granada. Het is iets wat bij de cultuur en tradities van de Spanjaarden hoort, maar er is een grote groep (het merendeel) die het stierenvechten verafschuwd, omdat er een onschuldig dier gedood wordt! Er is dan ook een einde gekomen aan het stierenvechten in veel gebieden in Spanje, omdat het daar verboden is.