Laat een bericht achter +31 30 808 0014

Cefiro


Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #1
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #2
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #3
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #4
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #5
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #6
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #7
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #8
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #9
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #10
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #11
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #12
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #13
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #14
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #15
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #16
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #17
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #18
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #19
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #20
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #21
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #22
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #23
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #24
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #25
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #26
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #27
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #28
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #29
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #30
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #31
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #32
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #33
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #34
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #35
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #36
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #37
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #38
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #39
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #40
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #41
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #42
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #43
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #44
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #45
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #46
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #47
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #48
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #49
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #50
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #51
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #52
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #53
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #54
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #55
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #56
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #57
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #58
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #59
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #60
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #61
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #62
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #63
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #64
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #65
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #66
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #67
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #68
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #69
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #70
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #71
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #72
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #73
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #74
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #75
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #76
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #77
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #78
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #79
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #80
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #81
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #82
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #83
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #84
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #85
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #86
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #87
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #88
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #89
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #90
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #91
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #92
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #93
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #94
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #95
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #96
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #97
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #98
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #99
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #100
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #101
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #102
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #103
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #104
Villa Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava #105
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-1
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-2
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-3 Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-3
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-4
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-5
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-6
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-7
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-8
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-9
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-10
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-11
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-12
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-13
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-14
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-15
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-16
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-17
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-18
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-19
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-20
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-21
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-22
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-23
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-24
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-25
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-26
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-27
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-28
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-29
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-30
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-31
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-32
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-33
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-34
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-35
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-36
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-37
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-38
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-39
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-40
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-41
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-42
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-43
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-44
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-45
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-46
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-47
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-48
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-49
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-50
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-51
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-52
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-53
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-54
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-55
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-56
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-57
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-58
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-59
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-60
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-61
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-62
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-63
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-64
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-65
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-66
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-67
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-68
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-69
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-70
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-71
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-72
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-73
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-74
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-75
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-76
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-77
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-78
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-79
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-80
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-81
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-82
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-83
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-84
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-85
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-86
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-87
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-88
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-89
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-90
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-91
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-92
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-93
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-94
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-95
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-96
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-97
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-98
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-99
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-100
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-101
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-102
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-103
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-104
Vakantievilla Cefiro,Lloret de Mar,Costa Brava image-105
12 Personen
Internet gratis

Vakantiehuis Lloret de Mar Costa Brava Villa Spanje huren Cefiro

Club Villamar Waardering (10.0)

 • Deze villa is 2 keer geboekt
 • 8 gasten hebben van deze villa genoten
 • Deze villa is 66 keer bekeken vandaag
Beschikbaarheid
Buiten het hoogseizoen kunt u op elke gewenste dag aankomen
Slaapkamers
 • Slaapkamer 1:
  • - 1 tweepersoons bed
 • Slaapkamer 2:
  • - 1 tweepersoons bed
 • Slaapkamer 3:
  • - 1 tweepersoons bed
 • Slaapkamer 4:
  • - 1 tweepersoons bed
 • Slaapkamer 5:
  • - 1 tweepersoons bed
 • Slaapkamer 6:
  • - 1 tweepersoons bed
Badkamers
 • Badkamer 1:
  • - douche
  • - bad
  • - wastafel
  • - toilet
 • Badkamer 2:
  • - douche
  • - bad
  • - wastafel
  • - toilet
 • Badkamer 3:
  • - douche
  • - bad
  • - wastafel
  • - toilet
 • Badkamer 4:
  • - douche
  • - wastafel
  • - toilet
 • Badkamer 5:
  • - douche
  • - wastafel
  • - toilet
 • Badkamer 6:
  • - douche
  • - wastafel
  • - toilet
Faciliteiten
Algemeen:
 • - internet toegang
 • - airconditioning
 • - centrale verwarming
 • - prive zwembad 51 m²
Op het perceel:
 • - parkeerplaats
 • - balkon
 • - terras
 • - buitenverlichting
 • - tuin
 • - barbecue
Keuken:
 • - 4 rings kookplaat
 • - oven
 • - magnetron
 • - grill
 • - koelkast
 • - vriezer
 • - broodrooster
 • - vaatwasser
 • - wasmachine
Woonkamer:
 • - openhaard
Entertainment:
 • - kabel tv
Beschrijving
Beschrijving
Helaas zijn groepen jongeren (gemiddelde leeftijd lager of gelijk aan 30) niet toegestaan in deze vakantiewoning.
Aankomst- en vertrektijden
 • Aankomst:
  Vanaf 16:00 voor 21:00
 • Vertrek:
  Voor: 10:00
Omgeving
Omgeving
 • Afstand tot strand: 2 km
 • Afstand tot winkels: 2 km
 • Afstand tot nachtleven: 2 km
 • Afstand tot restaurants: 500 m

Luchthavens:
 • Barcelona:90 km
 • Girona:35 km

Bijkomende kosten
Verplicht
Reserveringskosten:
$36.56
Schoonmaak:
$261.13
Schadefonds:
$51.18 ?
Internet:
inbegrepen
Air conditioning:
inbegrepen
Optioneel
Bedlinnen:
$15.67 per persoon
Handdoeken:
$7.83 per persoon
Babybedje:
$3.73 per dag
Babystoel:
$26.11
Huisdieren:
$6.00 per dag
Annuleringsfonds:
6.80% van het totale bedrag
Betalingsinformatie

De aanbetaling van 15% dient binnen 5 dagen van reserveren op onze rekening bijgeschreven te zijn. De restant betaling dient uiterlijk 8 weken voor aankomst ontvangen te zijn. Bij een reservering binnen 8 weken van aankomst betaalt u natuurlijk direct het totaal bedrag.

Naast een bankoverschrijving kunt U eenvoudig en veilig per iDeal, credit card of Paypal betalen.

Meer betalingsinformatie
Meer informatie

Als u meer wilt weten over het 'hoe een villa te reserveren' of als u nog andere vragen heeft, die u niet beantwoord vindt, neemt u dan graag contact met ons op. Dat kan telefonisch op (+31) (0)30 808 0014 of per email (altijd binnen 24 uur antwoord, maar vaak veel sneller). Onze medewerkers staan u zo snel mogelijk te woord. Als u er door de drukte telefonisch niet gelijk doorkomt, probeert u het dan graag nogmaals.

vanaf

$2,036.78 per dag

 • 110% Tevredenheidsgarantie
 • Laagste Prijs garantie
 • Boeken kost slechts 1 minuut
 • Gratis fles Cava
 • Gratis korting gids

Club Villamar Waardering (10.0)

 • Deze villa is 2 keer geboekt
 • 8 gasten hebben van deze villa genoten
 • Deze villa is 66 keer bekeken vandaag
Boek nu