Laat een bericht achter +34 931 815 637

Can Tinell


Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #1
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #2
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #3
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #4
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #5
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #6
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #7
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #8
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #9
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #10
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #11
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #12
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #13
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #14
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #15
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #16
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #17
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #18
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #19
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #20
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #21
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #22
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #23
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #24
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #25
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #26
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #27
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #28
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #29
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #30
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #31
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #32
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #33
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #34
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #35
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #36
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #37
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #38
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #39
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #40
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #41
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #42
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #43
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #44
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #45
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #46
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #47
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #48
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #49
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #50
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #51
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #52
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #53
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #54
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #55
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #56
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #57
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #58
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #59
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #60
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #61
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #62
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #63
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #64
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #65
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #66
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #67
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #68
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #69
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #70
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #71
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #72
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #73
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #74
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #75
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #76
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #77
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #78
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #79
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #80
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #81
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #82
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #83
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #84
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #85
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #86
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #87
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #88
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #89
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #90
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #91
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #92
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #93
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #94
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #95
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #96
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #97
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #98
Villa Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava #99
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-1
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-2
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-3
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-4
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-5
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-6
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-7
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-8
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-9
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-10
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-11
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-12
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-13
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-14
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-15
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-16
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-17
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-18
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-19
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-20
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-21
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-22
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-23
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-24
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-25
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-26
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-27
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-28
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-29
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-30
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-31
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-32
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-33
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-34
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-35
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-36
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-37
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-38
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-39
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-40
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-41
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-42
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-43
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-44
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-45
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-46
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-47
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-48
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-49
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-50
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-51
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-52
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-53
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-54
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-55
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-56
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-57
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-58
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-59
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-60
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-61
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-62
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-63
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-64
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-65
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-66
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-67
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-68
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-69
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-70
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-71
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-72
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-73
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-74
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-75
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-76
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-77
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-78
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-79
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-80
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-81
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-82
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-83
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-84
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-85
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-86
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-87
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-88
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-89
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-90
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-91
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-92
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-93
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-94
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-95
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-96
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-97
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-98
Vakantievilla Can Tinell,Riudarenes,Costa Brava image-99
12 Personen
Internet gratis

Vakantiehuis Riudarenes Costa Brava Villa Spanje huren Can Tinell

Gastbeoordelingen (2) Lees meer

Locatie (5.0)

Comfort: (10.0)

Algemene indruk: (10.0)

Prijs / kwaliteit: (8.0)

 • Deze villa is 12 keer geboekt
 • 126 gasten hebben van deze villa genoten
 • Deze villa is 638 keer bekeken deze maand
 • Hajar Akhayar

  (Familie, 24/08/2019 - 31/08/2019 )
 • Eric Somphouchanh

  (Familie, 10/08/2019 - 17/08/2019 )
  L'accès à la villa étant compliqué pour les véhicules, sinon tout était parfait. Une villa de luxe exceptionnel sur les hauteurs du village de Riudarenes, une maison très fonctionnelle pour un séjour en famille et amis.
Beschikbaarheid
Buiten het hoogseizoen kunt u op elke gewenste dag aankomen
Slaapkamers
 • Slaapkamer 1:
  • - 1 tweepersoons bed
 • Slaapkamer 2:
  • - 1 tweepersoons bed
 • Slaapkamer 3:
  • - 1 tweepersoons bed
 • Slaapkamer 4:
  • - 1 stapelbed
 • Slaapkamer 5:
  • - 2 eenpersoons bedden
  • - 1 stapelbed
Badkamers
 • Badkamer 1:
  • - bad
  • - wastafel
  • - toilet
 • Badkamer 2:
  • - douche
  • - wastafel
  • - toilet
 • Badkamer 3:
  • - douche
  • - wastafel
  • - toilet
Faciliteiten
Algemeen:
 • - jacuzzi
 • - Ligbed
 • - internet toegang
 • - airconditioning
 • - centrale verwarming
 • - prive zwembad 32 m²
Op het perceel:
 • - parkeerplaats
 • - terras
 • - buitenverlichting
 • - tennisbaan
 • - grasveld
 • - tuin
 • - barbecue
Keuken:
 • - 4 rings kookplaat
 • - oven
 • - magnetron
 • - combi-magnetron
 • - koelkast
 • - vriezer
 • - broodrooster
 • - vaatwasser
 • - wasmachine
Woonkamer:
 • - openhaard
Entertainment:
 • - kabel tv
Beschrijving
Beschrijving

 • Can Tinell ligt aan een doodlopende straat.
 • U kunt uw auto veilig wegzetten op eigen terrein.
 • De afstand tot het strand is 27000 meter.
 • Can Tinell is gelegen op het straatniveau.
 • De entree is op de eerste etage.
 • Can Tinell is een volledig vrijstaande villa met veel privacy.
Entree: Als u door de voordeur het huis betreedt vindt u de:
 • woonkamer
 • open keuken
 • eetkamer
 • 2 slaapkamer(s)
 • 1 badkamer(s)
Begane grond: Hier bevinden zich de:
 • 2 slaapkamer(s)
 • 1 badkamer(s)
Eerste etage: Hier bevinden zich de:
 • 1 slaapkamer(s)
 • 1 badkamer(s)
 • De inrichting van Can Tinell is modern en goed onderhouden.
 • Het interieur is gemengd van kleur en heeft een authentieke uitstraling.
 • Can Tinell beschikt over een wijds uitzicht de groen beboste bergen.
 • Can Tinell heeft een bebouwd oppervlak van 250 m2 en is gelegen op een perceel van 4000 m2 .
 • U heeft de beschikking over een natuurlijke tuin.
 • U vindt het zwembad aan de achterzijde van de villa.
 • U bereikt het zwembad middels een korte trap naar beneden.
 • Hier kunt u heerlijk genieten van de Spaanse zon en het buitenleven.
 • U heeft bij dit object het exclusieve recht op de bijbehorende tennisbaan.
 • Can Tinell beschikt over een vaste stenen bbq .
 • Deze vakantiewoning is zeer geschikt voor families met kinderen door de ruime opzet.
Helaas zijn groepen jongeren (gemiddelde leeftijd lager of gelijk aan 25) niet toegestaan in deze vakantiewoning.
Helaas zijn huisdieren in deze villa niet toegestaan.
Registratienummer: HUTG-000000
Aankomst- en vertrektijden
 • Aankomst:
  Vanaf 16:00 voor 21:00
 • Vertrek:
  Voor: 10:00
Omgeving
Omgeving
 • Afstand tot strand: 27 km
 • Afstand tot winkels: 5 km
 • Afstand tot nachtleven: 27 km
 • Afstand tot restaurants: 5 km

Luchthavens:
 • Barcelona:90 km
 • Girona:20 km

Bijkomende kosten
Verplicht
Reserveringskosten:
$36.56
Schoonmaak:
$208.90
Bedlinnen:
inbegrepen per persoon
Handdoeken:
inbegrepen per persoon
Internet:
inbegrepen
Air conditioning:
inbegrepen
Borg:
$522.25 , te betalen bij aankomst
Optioneel
Babybedje:
$3.73 per dag
Babystoel:
$26.11
Annuleringsfonds:
6.80% van het totale bedrag
Betalingsinformatie

De aanbetaling van 15% dient binnen 5 dagen van reserveren op onze rekening bijgeschreven te zijn. De restant betaling dient uiterlijk 8 weken voor aankomst ontvangen te zijn. Bij een reservering binnen 8 weken van aankomst betaalt u natuurlijk direct het totaal bedrag.

Naast een bankoverschrijving kunt U eenvoudig en veilig per iDeal, credit card of Paypal betalen.

Meer betalingsinformatie
Meer informatie

Als u meer wilt weten over het 'hoe een villa te reserveren' of als u nog andere vragen heeft, die u niet beantwoord vindt, neemt u dan graag contact met ons op. Dat kan telefonisch op (+31) (0)30 808 0014 of per email (altijd binnen 24 uur antwoord, maar vaak veel sneller). Onze medewerkers staan u zo snel mogelijk te woord. Als u er door de drukte telefonisch niet gelijk doorkomt, probeert u het dan graag nogmaals.

vanaf

$249.19 per dag

 • 110% Tevredenheidsgarantie
 • Laagste Prijs garantie
 • Boeken kost slechts 1 minuut
Gastbeoordelingen (2) Lees meer

Locatie (5.0)

Comfort: (10.0)

Algemene indruk: (10.0)

Prijs / kwaliteit: (8.0)

 • Deze villa is 12 keer geboekt
 • 126 gasten hebben van deze villa genoten
 • Deze villa is 638 keer bekeken deze maand
 • Hajar Akhayar

  (Familie, 24/08/2019 - 31/08/2019 )
 • Eric Somphouchanh

  (Familie, 10/08/2019 - 17/08/2019 )
  L'accès à la villa étant compliqué pour les véhicules, sinon tout était parfait. Une villa de luxe exceptionnel sur les hauteurs du village de Riudarenes, une maison très fonctionnelle pour un séjour en famille et amis.
Boek nu